son kəs ağlayıram bu gün,

etdiyin xəyanətinə,

inandım məhəbbətinə,

sən demə yanılmışam mən,

dərin-dərin xəyallara dalmışam mən,

qalmışam mən ürəyində?

yox məncə,

neçə gecə gözləmişəm mən yolunu,

neçə gecə, neçə gecə,

indi bilməyirəm necə,

görə bilim o simanı,

sevgimizin hər bir anı,

çıxmayacaq yaddaşımdan,

soruşuram göz yaşımdan,

niyə məni atdı getdi?

cavab vermir, susur, dinmir,

keçmişim geriyə dönmür,

sönmür sevgimi yandıran alov, atəş,

götürübdür ürəyimi girov atəş,

yadına salırmı görən o heç məni?

yox məncə,

badəyə şərab kimi töküb iç məni,

darıxıram, darıxıram,

bilirəm bir daha görməyecəm onu,

göylərə yüksələn məhəbbətin sonu oldu belə,

unudacağam səni mən neçə ilə?

məncə unutmayacağam,

qəlbi ovutmayacağam,

qəlbimin dərinliyində olacaqsan,

toxunulmaz varlıq kimi qalacaqsan,

son göz yaşlarım səninçün axacaqdır,

yaşlı göz hey arxanca baxacaqdır….

Advertisements