mənə bi dənə denən səni çoooxxx sevirəm

 

mən də qucaqlayım sənii

 

məni dinlə eşit qulaq as sözlərimə

 

həyəcan ürək döyüntüsü boğub mənii

 

tüklərim olubdu biz-bizzzzzzzzzz

 

məni bürüyübdü qəribə hisssssssss

 

qəlizzzzzzz cümlələr qurmuram

 

mahnının təsirinnən uymurammmmmmmm

 

göylərdəyəm buludlardayam

 

sənə nə var mən indi hardayam?

 

yağışdayam, tufandayam, qardayam

 

yerə enmişəm bulvardayamm

 

mənim məhəbbətim yaramazzzzzzzzz

 

az gəl buraa, azzzzzz azzzz azzzzz

 

tutub səni dişliyim yanağınnan

 

bir öpüş isdiyirəm dodağınnan

 

elə öp ki mən donum yerimdə

 

mən də sənə ucuz öpüş verim dəəə

 

sığallayım yavaşca tellərini

 

sonra ürəyimə qoyum əllərini

 

sənin əllərin buzzzzzzzz kimi

 

yaramı sağaldırsan duzzzzzzzz kimi

 

qoz kimi sənin sevgilin var

 

qozdan da lap qozzzzzzz kimi

 

bəsdi bu qədər söhbətimiz otaqda

 

gec oldu gedəy yataq daaaaaa

 

 

P.S: bəlkə də çox adam bəyənmiyəcək…

 

qulaq asın…

 

Advertisements