mən səni düşünərkən
əllərində başqa əl, gözlərində başqa göz
dodağında başqa iz
ürəyin başqa tərəfdə
mən səni düşünərkən
yarpaqlar düşdü budaqlardan
göyqurşağı rənglərindən azad oldu
çiçəklər də soldu
ləçəklər yetim qaldı

mən səni düşünərkən
yarım qalan şeiri tamamladım
sənsə məktub oxuduğunda
mən səssiz ağladım
hiss etdim

mən səni düşünərkən
yağış mənə gəldi
darıxdığını söylədi üzərimizə yağmaq üçün
kədərlə güldü
döndü getdi
mən də getdim

mən səni düşünərkən
dünyaya gəldim
və səni düşünərkən
öldüm..

Advertisements