ilk mən getmək istədim,
xəyalların dalınca,
ki sən getdin birinci, mən də sənin arxanca,
yoxa çıxdın bir anlıq dalğalarda, günəşdə,
axtarırdım səni əlimə düşən yağışda,
məni bağışda,
tapa bilmədim səni nə qədər axtardımsa,
sən gəldin xəyalıma, əlin, mavi əlbisə,

ilk mən getmək istədim buralardan qaçaraq,
sən kəsdin qabağımı,
yanımdaca ağladın,
şamlar söndü, dalğalar gözdən itdi səssizcə,
yalnız, tənha indicə,
ilk mən getmək istədim,

əritdim qürurumu, qatdım sənin içkinə,
son kəs ağladıq ikimiz birlikdə,
ayrılıq çətin deyildir, çətin sənin gülüşündür,
ağlayırdın sən çox asan gözlərimdə, əllərimdə,
ilk mən getmək istədim,
lakin dayandım,
“xanımlar öndən” dedim, keçdin məndən qabağa,
ilk sən getdin sevgilim,
ikimizdən uzağa…

Advertisements