səndən xəbər gətirdilər

bir də tənha bir insandan

ağlamısan söylədilər, dedim yalan

inanmadım, boz küçələr addımlarsızmı qalıbdır?

dözməmişdi onlar belə bu gecəyə

Bakını tərk edən quşlar

*

qanadı qırıq, baxışı qartal baxışından iti

sanki görmək istəyirdi təbiəti

sanki bezmişdi damlardan, heykəllərdən

zibil dolu sahillərdən

Bakını tərk edən quşlar

*

dönmək belə istəmirdi

nə keçmişə, nə insana

görmək istəmirdi heç bir insan üzü

təkcə xatırladı bizi

qanad çaldı, mavi səmayla qovuşdu

Bakını tərk edən quşlar

*

bu gün fərqli bir gün idi

Bakı küləksiz

və təmiz

tək, tənha qalmışdı Bakı

küləklə xəyanət etmişdi Bakıya

Bakını tərk edən quşlar..

Advertisements