bu gün mənim Allah’ım ol, qorxum səndən
sevim səni, hər dəfə baş əyim sənə
hər yanımda görüm səni, doyum səndən
“cənnətinə göndər məni” deyim sənə
qoru məni insanlardan, yalanlardan
səni hiss edim ürəyimdə, hər axşam
dua edim sənə mənim olmağınçün
mənə göstər sənli olan uzun bir yol
bu gün mənim Allah’ım ol

sənə uçum, buludların arasından toxun mənə
gözlərində itir məni, bitir məni bu dünyadan
qoxun mənə hopsun, dünya
qoxuyla yox olsun daha
uzansın göydən mənə qol
bu gün mənim Allah’ım ol

yağış yağsın səndən mənə
qanad ver uçum səmaya, qonaq gəlim bu gün sənə
süz iki çay
şəkilləri hazırla birlikdə baxaq
səvab kimi günahım ol, sabah mənim sabahım ol
bu gün mənim Allah’ım ol..

Advertisements